Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

Meshirr
05:50
9138 6884
Tags: AWSOME FUN
Meshirr
04:02
7412 6c68 500
Tags: FUN
Meshirr
04:01
Meshirr
03:54
7333 19bf 500
Tags: FUN
Meshirr
03:53
7310 8e8d 500
Tags: FUN
Meshirr
03:51
7283 9429 500
Tags: FUN
Meshirr
03:51
7274 2861 500
Tags: AWSOME FUN
Meshirr
03:50
7270 bf89 500
Tags: AWSOME FUN
Meshirr
03:49
7235 4027 500
Tags: AWSOME FUN
Meshirr
03:48
7178 f368 500
Tags: AWSOME FUN

May 02 2017

Meshirr
16:19
9848 ba3b 500
Wczoraj wyszedłem na spacer do parku a tam jedna alejka zablokowana w ten sposób przez 200 osobowy oddział rzymian. Zawsze gdy chcę sobie odpocząć pojawiają się i wrzeszczą jakieś pierdoły po łacinie. A jak siadam na kiblu to rozstawiają sprzęt oblężniczy i strzelają do mnie. Ciężkie jest życie po wpadnięciu do kociołka z magicznym napojem za młodu. Teraz nawet się nie dowiem jak smakuje...
Tags: AWSOME FUN
Meshirr
16:11
9713 345c 500
Tags: AWSOME FUN
Reposted byi-love-pistachiossybkaSchackrat
Meshirr
14:49
6527 00a5 500
Tags: AWSOME FUN
Reposted byRadzim Radzim
Meshirr
07:52
4408 5b13 500
Tags: AWSOME FUN
Reposted bypomaranczowyvronkdecaythispartyisoverkerosinewasnaekubudi

May 01 2017

Meshirr
01:56
0616 759a 500
Tags: AWSOME FUN
Meshirr
01:53
0598 9066 500
and here is ballad based on this story
https://www.youtube.com/watch?v=VcDy8HEg1QY
Tags: AWSOME FUN
Meshirr
01:43
0488 1f37 500
Tags: AWSOME
Meshirr
01:43
0484 b7a4 500
Tags: STARWARS FUN

April 29 2017

Meshirr
13:19
1659 a70d 500
Tags: NICE
Meshirr
13:09
1568 2df5 500
Tags: FUN
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl